PRARATTRA Co., Ltd.

The scientific partner of your “LABFACTORY”

PRARATTRA Promotion

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งลดทั้งแถม จากทางประรัตน์ตรา ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่ถูก คุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่ง เครื่องวิเคราะห์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด วัสดุ-อุปกรณ์สิ้นเปลือง เครื่องแก้ว สารเคมี ทั้งในห้องปฏิบัติการและโรงงาน

PRARATTRA
Product Demo

วิดิโอตัวอย่างสินค้าจากทางประรัต์ตรา

PRARATTRA Service

Calibration

สอบเทียบเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทุกชนิด

Maintenance

ซ่อมบำรุง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องชั่ง

Consult

สร้าง ต่อเติม ปรุงปรุง ห้องปฏิบัติการ, IoT