สินค้า

เครื่องมือวัด-วิเคราะห์

เครื่องมือวัด-วิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่ง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ รวมอยู่ในที่นี่ที่เดียว

อุปกรณ์สิ้นเปลือง

กระดาษกรอง สารเคมี เครื่องแก้ว ชุดทดสอบต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆภายในห้องปฏิบัติการ